Acties

Veranderateliers

Een ruimte voor informatie, kennisdeling en co-constructie, ontworpen om het terrein te mobiliseren en het veranderingsproces naar een territoriale organisatie te ondersteunen.

LEER MEER

Helpdesk

Een team dat professionals naar de middelen van de zorgzone leidt wanneer ze worden geconfronteerd met problemen bij de begeleiding van begunstigden in complexe situaties.

LEER MEER

Opendeurdagen

Bijeenkomsten om kennis te maken met de diensten en om de actoren van de Zorgzone te ontmoeten.

"Outreach" versterken

De ondersteuning van professionals en evenementen die de toegang van de bevolking tot rechten, hulp en diensten willen versterken.

Thematisch overleg

Ruimtes die open staan voor alle actoren van de welzijns- en gezondheidssector, om de uitdagingen van de zorgzone te bespreken. Geestelijke gezondheid, band ziekenhuis-ambulante zorg, gezondheidscrisis en de preventie en bevordering van de gezondheid.

Binnen zonder kloppen !

Het versterken van de capaciteit van het netwerk om alle problemen op te vangen waarmee de mensen van het gebied worden geconfronteerd, zodat ze toegang krijgen tot de hulp en zorg die ze nodig hebben.

Preventie en bevordering van de gezondheid

Deelname aan gemeenschapsacties op het gebied van preventieve gezondheidszorg, waarbij methodes voor het bevorderen van de gezondheid worden geïntegreerd en waarbij erop wordt toegezien dat het hele gebied wordt gedekt.

Bevindingen

Het ontwikkelen van de kennis van sociale-gezondheidsprofessionals in de zorgzone over de kenmerken van de bevolking, de behoeften en de sociale-gezondheidsvoorzieningen.